Turneringspoker er ikke et lotteri!


Tingretten har i en kjennelse som kom sent i går kveld, konkludert med at turneringspoker ikke er å anse som lotteri etter lotteriloven. Politiet har sagt at de vil anke kjennelsen.

 

I etterkant av politiets razzia mot pokerklubber, har vi fått vår første kjennelse. Norwegian Poker Team gikk til sak for å få tilbake utstyret som var beslaglagt, og argumenterte for at poker ikke er et lotteri og dermed ikke ulovlig etter lotteriloven. Rettens konklusjon var delt, de anså cashgames som lotteri, men ikke turneringspoker. Ettersom saken er anket, så er ikke kjennelsen rettskraftig. Men det er uansett et sterkt signal fra domstolen om noe vi lenge har visst, at poker handler om ferdighet. Norsk Pokerforbund mener selvsagt at også cashgames handler om ferdighet, og håper Lagmannsretten vil være enig i dette når saken kommer opp på nytt.

Uansett er dette en stor seier, og vi sender våre gratulasjoner til Norwegian Poker Team.

 

Her er konklusjonen fra tingretten:

OSLO TINGRETT 05.07.2018
Oslo tingrett 18-068093ENE-OTIR/05
Vedr Politiets Beslag hos NPT

 

SLUTTNING:
Turneringer: Sitat:
«Retten er etter dette kommet til at turneringsspillene med Texas Hold’em eller OMAHA som ble arrangert hos NPT ikke er å anse som lotteri etter lotteriloven, og at det således ikke foreligger noe straffbart forhold knyttet til disse turneringene.»

Cash Game: Sitat:
«Retten finner således at pokerspill som Texas Hold’em og OMAHA spilt som «cash- game» er lotteri i lotterilovens forstand, og dermed krever tillatelse.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *