Sommerhilsen 2016

Sigurd Eskeland

Sigurd Eskeland

NM i Dublin
I Mars gikk det årlige Norgesmesterskapet i Dublin av stabelen. Som vanlig var dette et ypperlig arrangement til glede for gamle og nye pokerspillere.

Norsk Pokerforbund gratulerer årets vinnere:
Main Event: Ståle Eggen
Fixed Limit: Jan Olav Sjåvik
Pot Limit Omaha: Endre Sagstuen
8-Game: Tobias Leknes
Ladies: Hege Søgstad
Heads Up: Jonas Gjelstad
Turbo: Adrian S. Arulanandam

Årets Spiller: Andreas Høivold

Hall of Fame
Vi innlemmet også i år et nytt medlem i vår Hall of Fame. I år var det Andreas Høivold som stod for tur. Andreas ble kåret til årets spiller bare noen dager etter han ble innlemmet, og han har tidligere vunnet EPT og har en NM-tittel. Vi gratulerer med plassen i Norsk Pokerforbunds Hall of Fame!

Styret
Bjørn-Erik Glenne takket for seg som styremedlem i forbundet. Vi takker for den innsatsen han har gjort for Norsk poker de årene han har sittet. Nytt styremedlem av året er Ørjan Skommo, som sammen med Sigurd Eskeland (President), Kjetil Flåten (Visepresident), Susanne Cappelen og Pål Skønberg Løvik utgjør styret fram til neste årsmøte.

NM til Høsten
Som i fjør arrangeres NM på norsk jord i november, med tilhørende regionale mesterskap som også fungerer som kvalifiseringer til NM.
Programmet er klart, og her er datoene:

Sørlandsmesterskapet (Kristiansand) 10.-11. september
Nordnorsk mesterskap (Tromsø) 17.-18. september
Vestlandsmesterskapet (Bergen) 1.-2. oktober
Midtnorsk mesterskap: (Trondheim) 15.-16. oktober
Østlandsmesterskapet (Gardermoen) 24. november
Norgesmesterskapet (Gardermoen) 24.-30. november

Nytt av året er blant annet at det nå har kommet flere tittel-turneringer på programmet. Man har i år muligheten til å spille NL Holdem 6-max istedenfor PLO, og 8-Game istedenfor Turbo.

Informasjon om NM og regionale mesterskap finner man på Pokernorge.no

Følg også med på Pokernorge sine Facebook-sider

Vi gleder oss til høstens stor høydepunkt!

Spørreundersøkelse
Ipsos MMI gjorde i vår en spørreundersøkelse om poker i Norge på vegne av Norsk Pokerforbund. Undersøkelsen ga oss gode svar, og var blant annet noe av grunnlaget for denne artikkelen i Dagbladet .

Undersøkelsen viser at flertallet av befolkningen er for lovlig poker, og kun 29% er mot! Så mye som 17% av den voksne befolkning kunne tenke seg å delta om det var lovlige pokerturneringer på hjemstedet deres. Dette tilsvarer i underkant av 700 000 nordmenn!

Her er resultatet av undersøkelsen.

World Series of Poker
Sommerens høydepunkt for mange pokerspillere er WSOP i Las Vegas. Dersom du skal over i starten av juli, arrangeres den tradisjonsrike norske middagen i Vegas 7. juli. Alle nordmenn er velkommen!

Påmelding til den norske middagen i Las Vegas

God sommer
Norsk Pokerforbund ønsker pokerspillere over hele landet en god sommer, og lykke til med sommerens spilling. La oss håpe på norsk suksess både i Las Vegas og ellers i verden!

Pokerhilsen,
Sigurd Eskeland

Årsberetning 2015

2015 har vært nok et spennende år for Norsk Pokerforbund. Her følger en punktvis oversikt over de viktigste momentene fra året som gikk samt et avsnitt om veien videre.

Freeroll-NM

I februar arrangerte vi Freeroll-NM i samarbeid med Frode Fagerli. En viktig forskjell fra tidligere år for dette arrangementet var at man denne gang måtte være medlem av Norsk Pokerforbund for å delta. Med over 1100 deltagere ble dette en verdifull måte å rekruttere nye medlemmer på. Selve arrangementet ble også en suksess. I tillegg til styret var det mange frivillige som stilte opp og gjorde sitt til at vi kunne gjennomføre dette arrangementet. Tilbakemeldingene var utelukkende positive, og forbundet mer enn doblet antall medlemmer som et direkte resultat av arrangementet.

Vinner av Freeroll-NM 2015 ble Magnus Norsted.

NM i Dublin

Hvert år er vi tilstede under NM i Dublin, som også i 2015 var et fantastisk arrangement og en flott opplevelse for de som var der. Under NM hadde vi nok en gang «boblegaranti» og «last longer» for våre medlemmer. Disse ble vunnet av Martin Lesjø og Lasse Lien. Premien var innkjøp i Main Event under første lovlige NM i Norge i november.

Vi fikk en god del nye medlemmer i Dublin, og opplevde våre tiltak der som positive. Nytt av året var også TV2 sin satsning på poker, og vi som forbund fikk markert oss godt under disse sendingene. Det er ingen tvil om at det økte fokuset på poker på TV er svært positivt med tanke på ytterligere legalisering i fremtiden.

Det ble kåret sju norgesmestre under NM i Dublin. Main Event ble vunnet av Jonathan Spæren, Fixed Limit av Yngve Steen, Pot Limit Omaha av Erik Dalland, 8-game av Ørjan Skommo, Ladies Event av Sandra Storholt, Heads Up av Tor Anton Welo og Turbo Event av Roger Johannessen. Årets spiller sammenlagt ble Eirik Rud Iversen, med sine 2 finalebord, god plassering i Main Event og pengepremier i totalt 4 eventer.

NM i Norge

For første gang ble det endelig arrangert et lovlig NM i poker på norsk jord. Arrangementet ble som kjent en stor suksess med 1974 deltagere i Main Event. For Norsk Pokerforbund var det viktig med en tett tilknytting til dette arrangementet, som forhåpentligvis er starten på en bredere legalisering av poker i Norge. Vi hadde stand alle dager under NM og under alle de regionale mesterskapene. Leder var tilstede på alle seks arrangementene og fungerte også som talsperson for NM i media. Alle styremedlemmene var med og bidro både på stand og som representanter for forbundet under flere av de regionale mesterskapene og under NM på Gardermoen. Vi fikk også god hjelp av frivillige som fortjener en ekstra takk!

Det ble kåret fire norgesmestre under NM på Gardermoen. Felix Stephensen vant Main Event, Simen Birkelund vant Pot Limit Omaha, Jens Sevaldsen vant Turbo Event, og Knut Trulsen vant gratis-NM i Pineapple Open-Face Chinese Poker.

TV2 sin satsing på poker var trappet opp flere hakk i forhold til Dublin, og forbundet fikk veldig god profilering som en del av dette.

Vi bestemte oss tidlig for  å lage en del hettegensere med NM-logo som ble solgt på de regionale mesterskapene og under NM. Genserne ble nesten utsolgt, og ga oss ekstra inntekt til forbundskassen. I tillegg var genserne med på å skapte aktivitet på vår stand, og gjorde at mange flere pokerspillere stakk innom for en prat, som igjen førte til at vi fikk vervet flere nye medlemmer. Vi er godt fornøyd med dette initiativet, og ser på muligheten for å utvide denne aktiviteten i årene som kommer.

Hall of Fame og Gullhånda online

Vi innlemmet et nytt medlem til vår Hall of Fame under NM i Dublin. Det var Torstein Iversen som fikk denne æren denne gang. Iversen har flest NM-titler av alle, i tillegg til at han blant annet ble europamester i poker så tidlig som i 2003, se detaljer under.

  • Europamester 2003
  • Tre NM-titler (HORSE 2008/2012, Fixed Limit 2013)
  • WCOOP-tittel (2-7 Triple Draw 2008)
  • EPT-finalebord (EPT Baden 2005)
  • 14. plass, live turneringsresultater i Norge

For første gang ble også Gullhånda online delt ut. Prisen ble gitt ut i samarbeid med Vi Menn, og gikk i 2015 til Ola Amundsgård etter hans fremragende resultater i high stakes PLO. Planen er at dette skal være en årlig tildeling som gjøres på Vi Menns pokergalla i forbindelse med Freeroll-NM.

Lobbyvirksomhet

Selv om vi har nå har en delvis legalisering av poker i Norge, er det fortsatt en vei å gå før vi får den legaliseringen vi ønsker oss. Dette vil alltid være en av forbundets viktigste arbeidsoppgaver, ettersom det er vedtektsfestet at vi skal jobbe for en slik legalisering. I 2015 har leder stilt opp på TV-debatter og i annen media, samt hatt kontakt med politikere og Lotteritilsynet som en del av prosessen for å oppnå våre mål.

Som gjesteblogger i Nettavisen fikk vår leder delt vårt syn på hvordan poker burde vært organisert i Norge. Du kan lese innlegget her:

http://gjest.blogg.no/1448370578__norge_br_f_lovlige_p.html

Norsk Pokerforbund mener også at det beste for norske pokerspillere vil være en lisensordning for spillselskaper, og vi valgte derfor å sende inn en høringsuttalelse om dette temaet. Den kan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—utredning-av-konsekvenser-ved-en-mulig-lisensordning-for-pengespill/id2425976/?uid=140de234-f405-41e0-8291-40dbee7a8f33

Medlemmer

Ved inngangen til 2015 hadde vi 503 medlemmer i forbundet. Takket være nevnte freeroll-NM og ellers godt rekrutteringsarbeid, så vi en økning i medlemsmassen på over 200%! Da året var omme talte vi 1623 medlemmer, et antall vi er veldig fornøyd med. Vi har budsjettert med en fortsatt økning, og har tro på å runde 2000 medlemmer i løpet av 2016.

Veien videre

Det er allerede nå på tide å se fremover mot stortingsvalget i 2017. Vi ønsker å posisjonere oss slik at vi kan få til en bredere legalisering, samtidig som vi må jobbe for å beholde  allerede har dersom det politiske flertallet er mindre positive til poker enn det de er i dag. Første punkt er å ta et møte med ledelsen i Kulturdepartementet, som vi regner med å få satt kort tid etter NM i Dublin. Vi har også satt av en større andel av budsjettet til dette arbeidet, slik at vi får større handlefrihet til å drive holdningskampanjer og positivt holdningsskapende arbeid. Det er uansett viktig for oss å være i god dialog med Kulturdepartementet og Lotteritilsynet, slik at vi kan ivareta norske pokerspilleres interesser på best mulig vis.

Til slutt gjenstår det bare å takke alle våre medlemmer og hele poker-Norge for et fantastisk 2015!